TOP

‘โรงเรียนนานาชาติ คิงส์คอลเลจกรุงเทพ’ รวมพลังปันบุญฝ่าวิกฤติโควิด-19 บริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตคนไทย

โรงเรียนนานาชาติ คิงส์คอลเลจกรุงเทพ รวมพลังปันบุญจากผู้ที่มีหัวใจอันยิ่งใหญ่ และเสียสละ เข้าร่วมโครงการ The “WeCare & WeShare Stop COVID-19” campaign, blood donation หรือ โครงการ “เราห่วงใย เราแบ่งปัน” ด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตคนไทย ซึ่งในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้โลหิตสำรองของประเทศอยู่ในขั้นวิกฤติ 

โดยได้รับการตอบรับความตั้งใจจาก สภากาชาด ในการดำเนินการตั้งจุดรับบริจาคโลหิต ณ อาคารไอทาวเวอร์ โดยแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างไม่หยุดหย่อน ตลอด 5 ชั่วโมง แห่งการรับบริจาค เพื่อรองรับผู้มีความประสงค์ที่จะบริจาคโลหิตกว่า 200 ท่าน

ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ เชื่อว่าการช่วยเหลือผู้อื่น ไม่จำเป็นต้องเริ่มทำจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แต่สามารถเริ่มจากการแบ่งปันสิ่งที่ตนเองมีเพียงคนละเล็กน้อย ก็สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของคนจำนวนมากได้

โรงเรียนนานาชาติ คิงส์คอลเลจกรุงเทพ ขอเป็นส่วนหนึ่งของการรวมพลังจากทุกคน เพราะพลังเล็กๆ จากคนหนึ่งคน เมื่อรวมกันก็จะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงสังคม และเราเชื่อว่าหัวใจที่ยิ่งใหญ่จะพาพวกเราไปได้ไกลกว่า โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่พวกเราต้องร่วมมือกันเพื่อฝ่าฟันวิกฤติครั้งนี้